Anlægsgartner Gottlieb A/S

Stålager 1
4050 Skibby
Telefon: 46414442
Email: mail@gartnergottlieb.dk
Hjemmeside: http://www.gartnergottlieb.dk
CVR: 25115279
Antal ansatte: 110
Etableringsår: 2001

Profil

 Professionel gartner der dækker hele Sjælland og København.

Anlægsgartner Gottlieb rådgiver om og løser alle former for entreprenør- og anlægsopgaver, hvad enten opgaverne er store eller små, traditionelle eller mere specialiserede. Enten som en del af en større entreprise eller som totalentreprenør. Vi er i dag over 90 medarbejdere i firmaet og har kunder på hele Sjælland og i København.
Hos Anlægsgartner Gottlieb går vi til alle opgaver med engagement og professionalisme. Vi har et stærkt hold af dedikerede fagfolk, der samlet set har spandevis af erfaring - og alle ønsker at yde den ekstra indsats, der gør forskellen på et acceptabelt resultat, og et glimrende resultat.
Vi kan hjælpe med alt inden for anlægsgartner- og kloakfaget, kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Pleje og vedligeholdelse
Rådgivning og etablering af have anlæg for både private husstande, virksomheder, boligforeninger og offentlige institutioner.

Vinterservice med vintervagt for arealer omkring boliger, private veje, virksomheder og institutioner.

Kloakrenovering og strømpeforing på hele Sjælland inklusiv København

Se mere på: https://www.gartnergottlieb.dk/
Visionerne og værdierne firmaet bygger på er simple og har været firmaets grundlag helt fra første dag og de første projekter blev da også skabt ud fra de helt enkle værdier:
• Høj kvalitet i alle opgaver
• Levering til aftalt tid
• Levering til aftalt pris

Kontaktpersoner

Navn Stilling Telefon Email
Michael Deleuran Afdelingschef, service og vedligeholdelse 22499108 md@gartnergottlieb.dk
Ulrik Treshow Driftsleder service og vedligeholdelse 22499138 ut@gartnergottlieb.dk
Niels L. Jensen Driftsleder, salg til erhverv og boligselskaber /Kloakmester/Vinterservice 22499105 nj@gartnergottlieb.dk
Kim Mundberg Afdelingschef kloak og entreprise 22499118 km@gartnergottlieb.dk
Tobias Røndbjerg Salgs-og driftsdirektør 22499139 tr@gartnergottlieb.dk
Mikael Saugmann Olesen Driftsleder privathaver 22499135 mso@gartnergottlieb.dk

Referencer

Opgave: Fjerne eksisterende belægning, som erstattes med ny belægning.

RYDNING, OPBRYDNING M.V.:

 Fjernelse af 4 cykelstativer, 5 bænke og 5 skraldespande.  Fjernelse af 8 lamper.  Opbrydning af 2000 armerede betonfliser.  Fjernelse af eksisterende 120 m drænrender. 

RÅJORDSARBEJDER, MULDJORD:

 Afgravning og bortskaffelse af 500 ton kl. 0/1 jord.  Afgravning og bortskaffelse af 2360 ton kl. 2/3 jord.
BEPLANTNING, GRÆSSÅNING:

 Levering og såning af græs. Belægning:  Lægning af 2000 m2 specialstøbte, armerede fliser (150x75x12 cm).  Hulboring til belysningsmaster.

DRÆN, KLOAK:

 Levering og sætning af 120 m drænrender.  Levering og lægning af 345 m dræn i ærtesten.  Levering af sandfangsbrønde og rensebrønde.

ANDRE YDELSER:

 Færdselsregulering  Arbejdsplads oprettelse

RYDNING, BELÆGNINGSARBEJDE OG JORDARBEJDE:

 Rydning af 2490 ton eks. jordopbygning på tag til top af eks. membran. Jord bortkøres til deponi ud fra forliggende forklasseficeringsrapport.  Rydning af 6785 m2 eks. kanter, belægninger, drænslanger, bortskaffelse af 205 m2 asfaltslidlag.  Fældning og bortskaffelse af træer og buske og anden beplantning.  Levering og udlægning af drænbakke, 30 mm drænplade med høj trykstyrke, beskyttelsesdug, som PV over drænbakke i belægning.  Levering og udlægning af 3980 ton drænskærver 2/5 mm i varierende tykkelse, maks. 140 mm.  Udlægning af 2105 ton speciel jord til taghaver til intensive haver.


ETABLERING AF NYE AFVANDINGS-DRÆNBRØNDE:

 82 stk. nye brønde, karm og dæksel etableres og indreguleres.
BELÆGNING:  242 m² asfalt slidlag 30 mm.  3700 m2 sorte belægningssten tykkelse 60 mm.  Opmaling af p-båse, hajtand, pilemarkering m.m.


AFVANDING:

 69 lbm. liniedræn, 150 mm med galvaniseret rist.  580 lbm. specialdesignet betonvandrender.
INVENTAR:  Levering, montering og opsætning af LED-lysskinner.  Trafikskilte, træderiste, kantværn og autoværn.  Bom med højdebegrænsning, 2,1 m og knækled.


BEPLANTNING:

 Græssåning 3020 m2.  Pleje af græs iht. PGO. På alle ny og eks. græsarealer.  Plantning af bunddække, 1200 kvm.  Plantning af 480 m2 staudegræsser.  Lægning af 9000 stk. blomsterløg.


ANDRE YDELSER:

 Drypvandingssystem på 2830 m2.  Brandtrappe.  Pleje af planter og græs iht. PGO.