Arkiplus A/S

Holbækvej 111
4180 Sorø
Telefon: 57832929
Email: info@arkiplus.dk
Hjemmeside: http://www.arkiplus.dk
CVR: 14823689
Antal ansatte: 7
Etableringsår: 1991

Profil

ARKIPLUS A/S er i sin nuværende form etableret som aktieselskab i 1991. Indehaverne har i forskellige sammenhænge drevet selvstændig arkitektvirksomhed og udført arkitektopgaver de sidste ca. 25 år.

Virksomheden ejes og ledes af:

Direktør + Byggeøkonom MDB Lars Frederiksen
Arkitekt MAA Anders Køhler-Johansen

Det er tegnestuens overordnede mål gennem sin rådgivning at opbygge tillid og tilfredshed hos sine bygherrer. Vi ønsker at vores kunder oplever, at der skabes høj grad af merværdi og kvalitet i deres projekter og at der bliver taget hånd om at alle led i processen således at bygherren er sikret høj kvalitat i både rådgivning og det byggede resultat.

Vi har en arkitektonisk målsætning som er inspireret af den romerske arkitekt Vitruvius som fastslår, at god og bæredygtig arkitektur skal være en syntese som tager ligeværdigt udgangspunkt i holdbarhed, brugbarhed og skønhed

Vi har som mål:

- At udføre projekter med anvendelse af byggeteknisk holdbare og miljørigtige løsninger
- At skabe funktionelle og arkitektonisk smukke byggerier.
- At overholder de økonomiske og tidsmæssige rammer for byggerierne.

Kontaktpersoner

Navn Stilling Telefon Email
Anders Køhler-Johansen Arkitekt MAA 23327338 akj@arkiplus.dk