Arkitektfirmaet Saabye & Partners ApS

Fynsvej 13
4320 Kirke Såby
Telefon: 35264474
Email: ps@saabye-partners.dk
Hjemmeside: http://www.saabye-partners.dk
CVR: 27573177
Antal ansatte: 7
Etableringsår: 1993

Profil

Saabye & Partners beskæftiger sig med stort set alle arbejdsopgaver inden for arkitektens arbejdsområde. Alle opgaver løses med et personligt engagement, der med en indgående konstruktiv dialog med bygherrer eller bruger omsætter ønsker og behov til virkelighed indenfor den givne økonomiske ramme.

Det er vigtigt, at der opstår en forståelse mellem os og bygherren fra starten, således at den endelige arkitektur afspejler bygherrens forventninger. Vi tilstræber dog at påvirke vores bygherre arkitektonisk ved i vore løsningsforslag at skabe et så markant kvalitativt arkitektonisk udtryk som muligt indenfor projektets budget.
Vi finder det vigtigt, at den arkitektur vi medvirker til at skabe både afspejler nutidens tendens men samtidig også tilpasses til omgivelserne, således at der opstår en harmoni mellem nyt og gammelt. Anvendelse af gode, velkendte og gennemprøvede materialer samt en byggeteknik der sikrer, at bygningen er vedligeholdelsesvenlig, er indfaldsvinklen til alle de opgaver, vi beskæftiger os med.

Firmaet har et bredt virkefelt og har i den tid, det har eksisteret, løst en række forskelligartede opgaver indenfor arkitektfagets fagområde.
Som rådgivende arkitektvirksomhed er vi specialiseret i at sætte os ind i opgaveproblematikker, finde anvendelige løsninger og fremkomme med nytænkning i hver enkel stillet opgave. Hver opgave løses særskilt under hensyntagen til de givne forhold, betingelser og ønsker.

Virksomheden er medlem af Danske Ark