Building Network

Blokhusvej 19
2680 Solrød Strand
Telefon: 93857575
Email: ml@buildingnetwork.dk
Hjemmeside: http://buildingnetwork.dk/
CVR: 34078661
Antal ansatte: 6
Etableringsår: 2011

Profil

Dialog og synlighed
Building Network er etableret med det formål at hjælpe virksomheder til at komme i direkte kontakt og dialog med beslutningstagere og ordregivere indenfor bygge-, anlægs- og servicebranchen.

Målet er at øge din virksomheds konkurrenceevne og sikre, at alle jeres kompetencer kommer i spil overfor relevante samarbejdspartnere og potentielle nye kunder.

Et stærkt netværk
Building Network består af et stærkt hold af lokale, regionale, landsdækkende og internationale virksomheder, der samarbejder om at få øget andel i nuværende og fremtidige bygge- og anlægsopgaver.

Unik viden og information
Vi indsamler dagligt informationer og viden om relevante opgaver indenfor private, kommunale, regionale og statslige områder. Informationerne formidler vi direkte ud til vores medlemmer gennem nyhedsbreve, på netværksmøder eller direkte i din mailboks.

Eksklusive arrangementer
I samarbejde med regioner, kommuner, lokale erhvervssammenslutninger, brancheforeninger og uddannelsesinstitutioner tager netværket initiativ til intensive og eksklusive arrangementer og workshops. Forud for fremtidige byggeprojekter, anlægsopgaver og serviceaftaler inviterer vi bygherrer, rådgivere, entreprenører og relevante beslutningstagere til at præsentere aktuelle projekter og deltage i markedsdialog med potentielle leverandører.

Individuelle konsulentydelser
Som medlem af netværket får du adgang til alle vores samarbejdspartnere og konsulentydelser med rabat, der er målrettet din virksomheds individuelle behov, eksempelvis rådgivning om prækvalifikation og kvalitetssikring af tilbudsgivning. Vi hjælper med information om kommende projekter eller rammeaftaler, kontakt til mulige samarbejdspartnere, rådgivning om profilering af din virksomhed og indgåelse af partnerskaber på de store anlægsprojekter.

Kontaktpersoner

Navn Stilling Telefon Email
Mickey Lund Direktør 93857575 ml@buildingnetwork.dk
Michael Foltinger Netværksleder 31169190 mfo@buildingnetwork.dk

Referencer

Der blev netværket på kryds og tværs og skabt nye relationer mellem bygherre, rådgivere og entreprenører, da knap 400 deltagere fra ind- og udland mødtes til The Danish Hospital Construction Projects Conference and Expo 2016 i København tirsdag den d. 24. maj 2016.

Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden var arrangører af konferencen og præsenterede byggeriet af Projekt Universitetshospital Køge, Nyt Bispebjerg hospital, Nyt Hospital Nordsjælland og Nyt Universitetshospital Odense.

Projektdirektør fra Projekt Universitetshospital Køge, Helle Gaub, glæder sig over samarbejdet mellem de tre regioner og den store tilslutning fra både danske og internationale leverandører.

- Som bygherre og projektorganisationer har vi fået en unik mulighed for at networke med rigtig mange spændende leverandører, og konferencen har givet os inspiration til innovative løsninger, siger Helle Gaub.

39 udstillere deltog med en bred vifte af løsninger til hospitaler - fx landingsplads til helikopter, software til facility management, 3D styring af sikkerhed på byggepladsen og meget mere.

Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Sjælland, åbnede konferencen, der også fik fornemt besøg af Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde. Ministeren fortalte deltagerne om den ambitiøse danske milliard-investering i nye hospitaler.

Læs mere på:

http://www.copcap.com/newslist/danish/2016/udenlandske-virksomheder-vil-bygge-danske-hospitaler

http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/89983-hospitalsbyggerier-skaber-dialog-og-netvaerk-i-markedet

http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/40180/pressrelease/100272

http://www.elfokus.dk/hospitalskonference-bliver-et-tilloebsstykke/

http://oestjyskerhverv.dk/forside/alt-er-paa-plads-forud-for-den-store-konference-om.aspx

 

 

– I er dobbelt så mange i dag, som vi turde tro på. Og det er en rigtig god begyndelse på et fremtidigt samarbejde. Sådan lød velkomstordene fra direktør i Building Network, Mickey Lund og direktør i Fynsk Erhverv, Jytte Reinholdt.

IMG_3473De to direktører havde i samarbejde med Sinatur Hotel Storebælt inviteret medlemmer og gæster fra de to succesfulde erhvervsnetværk til konference mandag d. 5. december 2016. Formålet med konferencen var at præsentere nogle af fremtidens mange nye spændende bygge- og anlægsprojekter på Fyn og samtidig give deltagerne mulighed for at netværke og møde og tale med bygherrer, rådgivere og entreprenører fra blandt andet Odense Kommune, Energi Fyn, Sweco Danmark og CG Jensen.

Efter frokost og prøvesmagning af lokale fynske lækkerier, indledte Mickey Lund dagens program med at fortælle, at det er første gang, at Building Network afholder netværkskonference på Fyn. Building Network startede som et forretningsnetværk i Køge på Sjælland for fem år siden og har gennem årene haft deltagelse af næsten 1000 virksomheder på sine netværksmøder på Sjælland.

Medlemmerne har gennem længere tid ytret ønske om at samarbejde på tværs af kommuner og regioner, herunder Fyn og Jylland. Building Network er derfor i gang med at ekspandere sine netværkskonferencer til resten af landet. Og nu er turen kommet til Fyn, fortalte Mickey Lund, inden han gav ordet videre til Klaus Winther, direktør i Energi Fyn.

IMG_3481

Nye store projekter hos Energi Fyn
200.000 andelshavere ejer Energi Fyn, der blandt andet leverer el, gas og bredbåndsløsninger til fynboerne. Energi Fyn dækker i dag ca. 75 % af Fyn. Selskabet har en årlig omsætning på 1,4 mia. kr. og er Danmarks 6. største energiselskab. Energi Fyn har hovedsæde i Odense og beskæftiger 290 medarbejdere.

Klaus Winther fortalte, at Energi Fyn i dag har blandt andet 10.000 km ledningsnet, 4.000 stationer, fem reguler kraftværker, 3000 km fibernet og 11 vindmøller i drift og flere i planlægning. Selskabet arbejder ud fra en mission om at sikre lave elpriser, yde en god service, sikre høj forsyningssikkerhed og medvirke til at udvikle et bæredygtigt energisystem.

Energi Fyn har en lang række projekter på skrivebordet indenfor etablering og renovering af net. Blandt andet i relation til den nye Odense Letbane, Nyt Odense Universitetshospital, etablering af ny hovedstation på SDU samt renoveringer af 1-2 hovedstationer om året. Det årlige investeringsbehov ligger på ca. 110 mio. kr., mens drift og vedligehold beløber sig til ca. 30. mio. kr. om året.

Energi Fyn har siden 2004 etableret bredbånd/fiber og investerer for ca. 100 mio. kr. årligt. Klaus Winther forklarede, at deres udrulningsstrategi er, at de investerer i fibernet til andelshaverne, såfremt de ønsker at gøre brug af det. Og at de først ruller, når der er en positiv business-case. 51.500 husstande på Fyn kan få fiber fra Energi Fyn. Heraf har 27.500 valgt fiber.
Klaus Winther sluttede af med at oplyse, at hovedparten af Energi Fyns projekter kommer i udbud.

IMG_3501

Sweco Danmark præsenterede fynske projekter
Divisionsdirektør Britt Kielstrup Hansen fra Sweco, Europas største virksomhed inden for arkitekt- og ingeniørrådgivning, var dagens anden konferencetaler.

Britt Kielstrup Hansen indledte sit oplæg med at afspille en præsentationsvideo af Sweco, der har et mål om at være med til at planlægge og designe fremtidens samfund og byer. Sweco tilbyder ydelser indenfor både infrastruktur, vand og miljø, industri, energi, arkitektur og ingeniørarbejde. Virksomheden har en årlig omsætning på omkring 16,5 mia. SEK og beskæftiger 14.500 medarbejdere rundt omkring i Europa, hvoraf 1100 er ansatte i Danmark. Af disse sidder 70 på Sweco Danmarks kontor i Odense.

Britt Kielstrup Hansen præsenterede tre af Sweco Danmarks aktuelle projekter på Fyn. Alle tre projekter kommer i udbud i løbet af 2017 og 2018. Det første projekt er udbygningen af Tietgen Handelsgymnasium i Odense. Gymnasiet skal udbygges med 3000 m2 fordelt på tre etager. Udbud er i PQ med efterfølgende totalentreprisekonkurrence. Udbygningen skal stå færdig til august 2018.

Et andet af Swecos fynske projekter er tunnelering af en ny regnvandsledning i Jarlsberggade og Rugårdsvej i Odense. Kunden er Vandcenter Fyn. Man forventer, at udbudsformen er indbudt licitation i hovedentreprise. Afhængig af Banedanmarks sagsbehandling, skal opgaven udføres i 2017.

Sidste projekt er etablering af et nyt byrum i forbindelse med omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense. Projekter finder sted i perioden 2018-2020. Udbudsformen er udbud via prækvalifikation primo 2018.

 

IMG_3578

Odense Kommune – fra stor by til storby
Carsten Henriksen, konstitueret chef for bystrategisk stab i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune, var næste oplægsholder. Carsten Henriksen var inviteret til at fortælle om kommunens ambitiøse planer om at omdanne Odense fra en stor by – til en storby, der skal tiltrække investorer og erhvervslivet og skabe en stærk økonomi. Odense Kommune lagde i 2015 en fremadrettet strategi for udviklingen af Odense fra stor by til storby. Nøgleordene i planen er at skabe en levende storby med stærke fællesskaber. En konkurrencedygtig og grøn storby, der er bygget på kvalitet og med bæredygtig mobilitet.

Byens vækstkorridor bliver Odenses nye letbane. Letbanen kommer til at koste 3,3 mia.kr. Der skal stå færdig i 2020 og kunne transportere 34.000 passagerer hver dag. Letbanen er kommunens største investeringsprojekt, men erfaringerne fra andre storbyer viser, at virksomheder, butikker og offentlige virksomheder gerne vil lokalisere sig tæt på en station, så det er en rigtig god investering, forklarede Carsten Henriksen.

Siden Odense Kommune startede bytransformationen er der gennemført og planlagt investeringer for omkring 34 mia. kr. frem til 2022, hvilket skaber nye midlertidige og permanente jobs. Samtidig forventer kommunen, at korridoren langs den kommende letbane sætter gang i endnu flere investeringer.

Odense har ca. 100.000 boliger, men der er et stort marked for at opføre endnu flere boliger i Odense for at dække det nuværende og fremtidige behov. I perioden 2016-2028 forventer kommunen at opføre ca. 10.000 nye boliger, hvilket svarer til ca. 830 boliger om året. Samtidig har kommunen planer om at omdanne havneområdet over de næste 10-20 år, hvor der skal skabes en sammenhæng mellem de offentlige byrum, infrastrukturen og bevaring af kulturhistorien.

Carsten Henriksen præsenterede i sit oplæg en udpluk af de mange spændende bygge- og anlægsprojekter, der indgår i planen om at udvikle Odense fra en stor by til en storby. Det gælder udbygningsplanerne af Campus Odense, Nyt Universitetshospital, områder der skal omdannes fra gader til byer, nye gård- og torveområder samt opførelsen af den arkitektoniske pragtbygning, House of Fairytales, der skal formidle H. C. Andersen og hans eventyr. På kommunens hjemmeside kan man læse meget mere om planerne for udvikling af Odense by: www.odense.dk/byens-udvikling

IMG_3596

Robotteknologi indenfor byggeriet er fremtiden
Building Network prioriterer at have fokus på iværksætteri og på at skabe ny viden og synlighed omkring spændende projekter på netværkskonferencerne. Med de ord introducerede Mickey Lund den administrerende direktør i teknologivirksomheden Odico, Anders Bundsgaard.

Odico startede op i Odense for fem år siden som en del af projektet BladeRunner, der er delvist finansieret af Innovationsfonden. Som de første i verden har Odico udviklet patentanmeldt software, der anvender robotteknologi for industriel udskæring af avancerede støbeforme i EPS (ekspanderet polystyren). Odicos huser pt. en maskinpark på 12 robotter. Blandt andet en trackmonteret robot med en rækkevidde på 24 meter, såvel som robotter der klarer emner i op til 3,5 meters højde.

Anders Bundsgaard kommer med spændende eksempler på, hvordan man med denne nye banebrydende robotteknologi vil kunne forandre måden, vi skaber bygninger på ved at kunne producere alle former uden begrænsninger. Oven i købet til en pris, hvor alle kan være med. Det svære ved denne nye teknologi er at få den ud på byggepladserne og fjerne den skepsis, der er overfor at bruge robotterne. Men ”det er en stor gevinst for jer, også økonomisk, hvis I tør bruge den” pointerede Anders Bundsgaard.

IMG_3546

CG Jensen i nyt spændende byudviklingsprojekt
Hans Jørn Kühn, projekteringschef i den danske entreprenørvirksomhed, CG Jensen, var konferencens sidste taler. CG Jensen udfører de fleste typer anlægsopgaver, herunder funderings- og rammearbejde, vandbygning, betonarbejde, jord- og kloakarbejde, forsyningsledninger samt opgaver ved bane og vej. CG Jensen har 500 medarbejdere fordelt over otte divisioner. I 2015 omsatte CG Jensen for ca. 1 mia.kr.

CG Jensen har hovedkontor i Glostrup, men er ved at starte en ny afdeling op i Odense. Hans Jørn Kühn var derfor inviteret til at fortælle om et nyt spændende byudviklingsprojekt på Kasernegrunden i det vestlige Odense ved det 199 ha store øvelsesområde Højstrup. I forbindelse med, at området skal byudvikles, skal der muligvis udarbejdes en lokalplan i samarbejde med Odense Kommune. CG Jensen og OK Fonden er pt ved at programmere omfanget for bebyggelsen med tilhørende udearealer, eventuelle placeringer og udformning, som senere skal beskrives.

Som led i byudviklingsprojektet er det planen, at Odense Kommune i samarbejde med CG Jensen og OK-Fonden skal opføre en bydel med hensigten at livet skal leves det hele liv. Bydelen skal kunne rumme mennesker med demens og vil med sin størrelse og nytænkning i både form og indhold være den første af sin slags i Danmark. Det ambitiøse byggeri vil have positiv betydning for både velfærd, vækst og byudvikling i Odense.

Hans Jørn Kühn fortalte, at der inden jul kommer et oplæg til en foreløbig beskrivelse for udarbejdelse af masterplanen for Højstrup Have. Alle, der har lyst til at byde ind med spændende ideer til det nye byområde, er velkomne til at henvende sig til CG Jensen.

IMG_3528

Begejstring og masser af dialog og netværk
Inden dagens sidste netværksrunde og afslutning på en veltilrettelagt konference med masser af dialog og netværk, opfordrede Mickey Lund deltagerne til henvende sig, hvis man havde input og ideer til indholdet i Building Networks konferencer i foråret 2017.

Der var stor tilfredshed blandt deltagerne med konferencen. En af dem, der var særlig begejstret, var Jytte Reinholdt fra Fynsk Erhverv.
– Det har ikke været svært at få vores medlemmer til at komme i dag, og jeg har været meget tilfreds med den måde, det er forløbet på. Der er blevet netværket på kryds og tværs, der har været god tid til at prikke hinanden på skulderen, og så har de fysiske rammer har været helt fantastiske. Jeg tror, at alle har fået ”value for money”, og jeg er sikker på, at vi gentager succesen. Der er jo mange millioner i spil på Fyn i fremtiden, og vores opgave som erhvervsnetværk er at få forskellige interessenter til at mødes for at se, om de tidligt i processen kan indgå i nogle spændende konstellationer og sikre sig nogle gode udbud på attraktive vilkår.

Kenneth Hansen, salgs- og serviceassistent i Platform.as, der projekterer og udlejer arbejdsplatforme til byggeprojekter i hele Danmark, var med på konferencen som gæst i Building Network for anden gang. Kennet Hansen fortrød ikke, at han havde taget turen fra Ishøj til Nyborg.
– Det har været super spændende at være her. Jeg fik spottet nogle, jeg gerne vil tale videre med. Jeg var også med som gæst på Buildings Networks konference i Sorø, hvor jeg fik nogle gode kaffeaftaler. Da vi gerne vil have mere at lave på Fyn, var det oplagt at komme i dag og netværke med nogle af de entreprenører og bygge- og rådgivningsfirmaer, som vi gerne vil samarbejde med.

Oplægsholder, Hans Jørn Kühn fra CG Jensen, havde også store forventninger til dagens konference.
– Vi er på jagt efter nye kollegaer, der vil samarbejde med os og rådgivere, der vil være med på sparringsvognen. Samtidig leder vi efter investorer, der vil samarbejde med os om Kasernegrunden. Så det var oplagt at komme i dag og vise flaget. Og jeg synes, at det er flot, at Building Network og Fynsk Erhverv har formået at få så mange til at komme i dag.

Brian Olander Hjort fra JS Ventilation, der har over 25 års erfaringer med at levere systemløsninger indenfor ventilation, er nyt medlem i Building Network. Brian Olander Hjort fik under konference mulighed for at bruge to minutter til at fortælle deltagerne om JS Ventilation og virksomhedens nye køleloftsprodukt.
– Det er gået rigtig godt, og det har været alle tiders at komme her i dag og præsentere vores nye produkt. Jeg har fået udvekslet en del visitkort, så jeg har fået lidt med hjem i dag, ligesom jeg synes, at oplæggene har været interessante.

Britt Kielstrup Hansen fra Sweco Danmark, var også meget tilfreds med konferencen.
– Jeg har været glad for at være med i dag og fortælle om de projekter, vi har gang i på Fyn. Det er vigtigt at være synlige og tilgængelig som virksomhed. Der er mange, der har været ovre og tale med mig. Samtidig synes jeg, at det er en rigtig god strategi og form, som konferencen har haft, hvor man har oplæg på skift med pauser med netværk. Det giver virkelig noget, afsluttede Britt Kielstrup Hansen

IMG_3470

 

Torsdag d. 10. september 2015 var oplægsholdere fra bl.a. Vejdirektoratet, Banedanmark og Energinet.dk mødt op på Bandholm Hotel for at fortælle medlemmer i Netværket SYD om nuværende og fremtidige bygge- og anlægsprojekter. Arrangementet var en stor succes.

Smukke Bandholm Hotel på Lolland skabte de perfekte rammer, da repræsentanter fra Vejdirektoratet, Banedanmark og Energinet.dk forleden mødtes med knap et halvt hundrede forventningsfulde medlemmer fra Netværket SYD, som var kørt i egen bil eller med fællesbus fra Køge for at komme ned og høre om de nyeste bygge- og anlægsprojekter.

 

Dagen blev åbnet med en lækker buffet med lokalinspirerede retter, hvor oplægsholdere og deltagere fik mulighed for at hilse på hinanden over frokostbordene. Herefter fortsatte arrangementet i Bandholms flotte konferencelokale, hvor hoteldirektør Joseph Kristiansen og Mickey Lund fra Netværket SYD bød velkommen.

 

Første oplægsholder på podiet var havnechef Jørgen Buhl fra Lolland Erhvervshavne. Jørgen Buhl gav et spændende indblik i de vækst- og investeringsmuligheder, som større infrastrukturprojekter som bl.a. Ringsted-Femern Banen skaber i lokalområdet og i særlig grad for lokale havne som Rødby Trafikhavn og Nakskov Havn. 

 

Søren Nørmølle fra LE34 overtog herefter mikrofonen og præsenterede den nyeste viden om, hvordan man som virksomhed kan spare en masse tid og penge ved at bruge droner med kameraer og GPS i forbindelse med planlægnings-, udførelses- og beslutningsprocesser indenfor landmåling. 

 

Jens C. Hygebjerg fra Energinet.dk afsluttede første oplægsrunde ved at fortælle, hvordan energisystemet i Europa er i en historisk omstillingsfase. Danmark ligger helt i front og skal de kommende år opføre en række havvindmølleparker bl.a. Krigers Flak, der skal stå færdig før 2022. Energinet.dk køber årligt for 3 mia. kroner produkt- og tjenesteydelser, og Jens Hygebjerg afsluttede et spændende oplæg med at gennemgå de kommende udbud. 

 

Efter de tre første oplægsholdere var der traditionen tro speed dating og netværksdannelse, hvor deltagerne kunne stille spørgsmål til og tale personligt med oplægsholderne og netværke med hinanden. 

 

Ulrik Larsen fra Vejdirektoratet indledte anden oplægsrunde med at informere om direktoratets nuværende og fremtidige projekter, herunder den nye fjordforbindelse ved Frederikssund. Et andet stort aktuelt byggeprojekt er opførelsen af den nye fire kilometer lange Storstrømsbro til 4.2 mia. kroner samt nedrivningen af den eksisterende. Ulrik Larsen anbefalede Netværket SYD’s medlemmer at gå ind på leverandørportalen på Vejdirektoratets hjemmeside, hvor man finder alle oplysninger om aktuelle og kommende udbud. 

 

Jens Ole Kaslund fra Banedanmark var dagens sidste oplægsholder. Efter en kort historisk gennemgang af beslutningsprocessen omkring opførelsen af den fremtidige Ringsted-Femern Banen gennemgik Jens Ole Kaslund de entrepriser, aktiviteter og projekter, der er mellem København og Femern Bælt på jernbanen, og hvor Netværkets SYD´s medlemmer kan byde ind som underentreprenører.

 

Et spændende og udbytterigt netværksarrangement blev rundet af med endnu en speed dating og spørgsmål til oplægsholderne. Mickey Lund fra Netværket SYD takkede de fremmødte deltagere for at være med til at skabe endnu et succesfuldt arrangement. En enkelt deltager, Ib Jørgensen fra Varig Teknik.

 

Oplægsholder Jens Hygebjerg fra Energinet.dk udtalte straks efter arrangementet

-Jeg er positiv overrasket over, hvor mange mennesker, der er mødt op, og hvor velorganiseret og tilrettelagt arrangementet er forløbet. For Energinet.dk er det en oplagt mulighed at komme og møde og tale med potentielle leverandører og fortælle om Energinet.dk´s projekter, og hvad det kunne kaste af sig af arbejde her i området. Så det er bestemt ikke sidste gang, at vi deltager på et af Netværk SYD´s møder.

 

Medlem i Netværket SYD, Kirsten Nielsen fra Erhvervsakademiet Sjælland, var også meget tilfreds med dagens netværksmøde. 

- Det har været virkelig spændende, og vi har fået et godt indblik i, hvad det er for nogle aktiviteter, der sker i vores lokalområde, og som vi skal have øje for inden for de næste år i forhold til at tilpasse vores uddannelser og kursustilbud til de lokale aktører. Jeg oplever også, at arrangementet er forløbet super professionelt, og det er rigtig godt, at der er en styret og organiseret netværksdel efter oplægsholderne, hvor man kommer til at tale med de andre deltagere.

http://buildingnetwork.dk/arrangementer/kom-i-dialog-med-vejdirektoratet-banedanmark-og-energinet-dk/