Enitek A/S

Industrivej 2
4683 Rønnede
Telefon: 70500963
Email: enitek@enitek.dk
Hjemmeside: http://enitek.dk
CVR: 35827552
Antal ansatte: 8
Etableringsår: 2013

Profil

Enitek er et Trend Systemhus
Gennem vores tætte samarbejde med landets tredjestørste CTS-leverandør, Trend Control Systems, er medarbejdere hos Enitek A/S til enhver tid sikret adgang til teknisk efteruddannelse, opdateret viden og de nyeste elektroniske værktøjer.
Som Trend Systemhus indgår vi i rækken af mere end tyve selvstændige virksomheder, der er specialiseret i Trends produkter. Med os som samarbejdspartner undgår du at binde dig til en fast CTS-leverandør. Du får i stedet fuld valgfrihed blandt de øvrige Trend Systemhuse, der på samme tid er vore kolleger og konkurrenter.

Enitek A/S kan integration
Vores mangeårige erfaring med at integrere forskellige teknologier i et samlet system giver brugeren mulighed for en samlet anlægsmasse med en optimal drift.
Ved at koble anlæggene i et samlet system bliver det muligt at koble en Trend Hovedstation til. Fra den let tilgængelige grafiske brugerflade kan brugeren nemt styre og overvåge de forskellige elementer i de tekniske anlæg.
Enitek tilbyder kompleks integration mellem Modbus, M-bus, KNX og Bacnet såvel som DALI-lysstyring. Integrationen gør det muligt at få de mange teknologier og systemer til at optræde som et samlet hele. Det understøtter komforten i bygningen og er med til at sikre lavest muligt energiforbrug.
Bips-standarderne er udgangspunkt for alt Enitek A/S arbejde med CTS og integration.

ISO 9001:15
Enitek A/S er ISO 9001:15 certificeret, udført af Kiwa Inspecta A/S. Certificeringen er vedlagt, hvoraf bl.a. kvalitetspolitik, uddannelsesniveau og arbejdsprocessen fremgår. Endvidere indgår den gennemførte kundetilfredsheds undersøgelse – der bekræftede vores mål og styrker.
Enitek A/S arbejder målrettet for at bevare og udbygge vores gode markedsposition inden for nichebranchen med bygningsautomatik, CTS, BMS, IBI, lysstyring herunder DALI og energioptimering, hvor der lægges høj vægt på kvalitet, samarbejde, leveringssikkerhed og forståelse for den enkelte virksomheds behov. Vores væsentligste interessenter er kunder, medarbejdere, leverandører, underentreprenører, lovgivere/myndigheder, Konkurrenter, Banken og forsikringsselskabet.
Kvalitetsstyringssystemet er udformet på baggrund af standardens krav samt vores interessentanalyse og risikovurdering. Systemet består af denne indledning samt en række procedurer og registreringer. Kvalitetsledelsessystemet dækker adressen og evt. screening/projektering/montage etc. hos kunderne. Alle medarbejdere er forpligtet til at efterleve de relevante procedurer.
Vores kvalitetsledelsessystem overholder ISO 9001:2015 standardens krav.´

Baggrund
Enitek A/S har været i gang siden 2013, og består af erfarne medarbejdere – hvor nogen har været beskæftiget med Trend Automatik siden dennes start i DK for mere end 25 år siden.
Hos Enitek er vi specialister i at optimere komfort og energiforbrug i bygninger.
Vi er en teknisk velfunderet virksomhed med stor erfaring og ekspertise. Det betyder, at vi kan være din professionelle partner i hele processen med at energioptimere. Vi kan rådgive om, levere, programmere og montere samt efterfølgende servicere og renovere en teknisk løsning, der er 100 procent tilpasset din organisations unikke behov.
Som Trend Systemhus har vi stor erfaring i at integrere flere forskellige systemer og produkter. Det giver dig stor frihed til at vælge. Samtidig er du sikret et fleksibelt system af høj kvalitet, der ikke kun kan udbygges og serviceres af os.
Kernen i Enitek A/S er vores medarbejdere – Alle er erfarne branchefolk der brænder for hver deres felt. De supplerer hinanden, efteruddanner sig og følger med i nye teknologier. Vores størrelse gør, at vi kan tilbyde et servicekoncept der er tilpasset kundens behov, og at vi altid har hånd i hanke med kvaliteten.
Vi løfter ofte store opgaver. Det gælder for eksempel, når vi renoverer styringen til Ventilations anlæggene i Københavns Kommunes svømmehaller og er med til at spare borgerne for unødige energiudgifter. Og det gælder, når vi er med til at understøtte flysikkerheden i Københavns Lufthavn ved at regulere det anlæg, der henter kulde i grundvandet til Naviairs flyveledere.

Kontaktpersoner

Navn Stilling Telefon Email
Kenneth Olsen Afdelingsleder Rønnede 40230096 kol@enitek.dk

Referencer

Kødbyen: Levering og opsætning af IQ®Vision server i Kødbyen, Er pt. ved at konvertere

Valby Vandkulturhus Trend 963 til IQ®Vision. Igangværende projekt

Øbrohallen: Implementering af lysstyring på grafisk brugerflade, afsluttet i 2017.

 

Blågård skole: Energirenovering af bygningerne hvor eksisterende automatik udskiftes til Trend styring med opkobling til Københavns Kommunes grafiskbrugerflade, Trend 963.

 

Projektet blev realiseret for Kr. 790.000,00 afsluttet i 2016.

 

Egedal kommune: Energirenovering af en række bygninger i Egedal kommune.

 

Projektet blev realiseret for Kr. 1.500.000,00 afsluttet i 2016.

 

Region Hovedstaden: Hillerød hospital renovering af Trend automatik til operationsstuer.

 

Projektet blev realiseret for Kr. 175.000,00 afsluttet i 2016.

 

Naviair: Etablering af Trend anlæg for styring af grundvandskøl.

 

Projektet blev realiseret for Kr. 200.000,00 afsluttet i 2016