Gorm Hansen A/S

Lykkegårdsvej 11
4000 Roskilde
Telefon: 46364167
Email: tilbud@gorm-hansen.dk
Hjemmeside: http://www.gorm-hansen.dk
CVR: 17827987
Antal ansatte: 70
Etableringsår: 1970

Profil

Hos Gorm Hansen er vi eksperter i anlægsarbejde. Vi mestrer de fleste discipliner inden for jord-, kloak- og anlægsarbejde - og igennem årene har vi opnået et ry som en hårdtarbejdende og pålidelig virksomhed, der ved, hvad vi taler om. Det er vi stolte af!

Vi har udført projekter på hele Sjælland og er i stand til at løfte opgaver af alle størrelser. Med de mange års erfaring har vi opbygget os en så solid rutine, at vi altid er klar til at tage enhver udfordring op.

Siden 1970 har vi udført alle former for større og mindre anlægsarbejder for både offentlige instanser og private virksomheder, og vi sætter altid en ære i kvalitetsfyldt arbejde til den aftalte tid.

Kontaktpersoner

Navn Stilling Telefon Email
Peter Lyhne Tilbuds- og projektchef 40134171 ply@gorm-hansen.dk
Morten Hovmøller Direktør 40134170 mh@gorm-hansen.dk

Referencer

I løbet af 2019 har Gorm Hansen udført byggemodning af udstykningen Muningård i udkanten af Lejre. Området har efter endt arbejde plads til 62 nye boliger

Arbejdet blev udført for HusCompagniet A/S med en entreprisesum på 18 mio. kr. 

Gorm Hansen udskifter fjernvarme- og vandledninger i Ringsted for Ringsted Forsyning. Derudover etableres der også ny regnvandsledning, så den oprindelige fællesledning ændres til spildevandsledning.

Prisen på projektet lyder på 7,8 mio. kr.

I Frederikssund og omegn har Gorm Hansen i 2019 renoveret omkring 3 kilometer fortov for Frederikssund Kommune.

 

I løbet af et års tid har Gorm Hansen udført detailkloakering af sommerhusområdet på Orø for Fors Spildevand til 21 mio. kr.

Sommerhusområdet består af 210 ejendomme. Projektet blev udført ved bl.a. at etablere 12 pumpestationer med fire ventilbrønde.

I starten af 2018 påbegyndte Gorm Hansen deres byggemodning af den nye bydel i Hedehusene, NærHeden.

Arbejdet udføres for NærHeden P/S og har omfattet ting som kloak-, vej-  og forsyningsarbejde. Desuden er der blevet udført en del gartner- og belægningsarbejde samt en række større enkeltstående projektet.

Gorm Hansen arbejder fortsat videre på byudviklingsprojektet 

I 2015 var der ingen kloak tilknyttet sommerhusområderne Stillinge Strand og Bildsø Strand. Dette har Gorm Hansen dog lavet om på.

For SK Spildevand har Gorm Hansen skabt et helt nyt kloaksystem til de op imod 1.500 sommerhuse i områderne.

Opgaven blev udført ved bl.a. at etablere tæt på 4.000 meter hovedledning og over 300 minipumpestationer med tilhørende trykledninger.

Projektet med en samlet sum på 60 mio. kr. blev afsluttet i 2019.

Gorm Hansen udførte i perioden 2014-2016 separatkloakering i Kirke Hyllinge for Lejre Forsyning.

Med en sum på 18,5 mio. kr. blev spildevand separeret fra eksisterende fællesanlæg.