Heinrich Gisselmann

Byager 19A, Nørre Hvalsø
4330 Hvalsø
Telefon: 22527252
Email: hgisselmann@mail.tele.dk
CVR: 25290399
Antal ansatte: 1
Etableringsår: 2001

Profil

Mindre eenmandsejet virksomhed
med stor erfaring gennem mange års virksomhed som
murer, byggeleder og realkreditrådgiver.
Arkitekt - Energikonsulent - Beskikket byggesagkyndig.
Udfører:
Energimærker - varmetabsberegninger - energirammeberegninger - energirådgivning.
Tilstandsrapporter - byggetekniske gennemgange - kapitalisering af mangler.
Elrapporter - kanalisering til udførende.
Tilsyn ved nyopførelser - bistand ved afleveringsforretninger - bistand ved forsikringsskader
Arkitekttegninger - bygningstegninger - beskrivelser - villaer - ombygninger.
Myndighedsbehandling.