IGS Rådgivende Ingeniører Aps

Ejbovej 17b
4632 Bjæverskov
Telefon: 56260700
Email: igs@igs.dk
Hjemmeside: http://www.igs.dk
CVR: 15622547
Antal ansatte: 9
Etableringsår: 1972

Profil

IGS Rådgivende Ingeniører er et rådgivende ingeniørfirma der siden 1972 har udført rådgivning indenfor byggeri og anlæg. Vores kundekreds omfatter en række sjællandske kommuner, forsyningsselskaber, private bygherrer, flere større industrivirksomheder, vandværker samt flere byggefirmaer.
Opgaverne er en bred vifte af bygge- og anlægsopgaver, herunder vej/sti- og kloakanlæg, regnvandsbassiner, byggemodninger og erhvervsbyggeri. Vi medvirker fra idé til færdigt projekt, og i nogen projekter også i driftfasen.

Vi har på byggerisiden udført en række arbejder for By & Havn i forbindelse med ombygning af eksisterende ejendomme i forbindelse med udskiftning af lejere. Ligeledes har vi medvirket ved om- og nybyggeri for flere erhvervsbygninger, senest 1500 m2 kontorbygning for i Bjæverskov og lager tilbygning på Sydholmen.
Vi har på anlægssiden udført en række arbejder for Køge og Stevns Kommuner og for forsyningsselskaberne KLAR-forsyning og FORS og NK-forsyning, senest arbejder i forbindelse med kloakering ved Bonderup for NK-Spildevand, industri parkeringpladser i Køge og byggemodning af 60 byggegrunde i Køge.

IGS kan bistå i sager omkring skimmelsvamperenovering og firmaet er certificeret til at udføre energimærkning af bygninger.
IGS udfører endvidere rådgivning og huseftersyn samt udarbejdelse af tilstandsrapporter, energimærker og beregning af energiramme for bygninger for private.
Kontaktpersoner

Navn Stilling Telefon Email
Børge Zinck-Madsen Ingeniør 56260700 bz@igs.dk
Michael Wejendorp Tekniker 56260700 mw@igs.dk

Referencer

Kloakering af Bonderup m.fl.

 

Nyt spildevandssystem fra Næstelsø til Nr. Tvede, dels som tryksat system med minipumpestationer og dels som gravitation. Kloakering omfatter 50 ejendomme i åbent land. Kloakering er udført med en kombination af styret boring og opgravning.

Ny lagerhal, Sydholmen

 

Øget produktionen, giver pladsproblemer. Derfor udvides eksisterende lagerhal med ca. 1740 m² lagerhal inkl. kontor og slusehus.

Ombygning af Pakhus 48 og 54.

Etablering af kontorarealer ved ombygning af eksisterende lejemål.

 

Etape 1: Nedrivning af eksisterende indretning, inkl. installationer.

 

 

Etape 2: Nyt lejemål indrettes til kontorlandskab, med diverse velfærdsfaciliteter, samt rum forberedt for modelværksted, køkken mv.

Cykelsti langs Rengegade, St. Heddinge

Opgaven omfattede etablering af 1.300 m cykelsti langs Rengegade, St. Heddinge, herunder ny tunnel under Rødvigvej.

 

I forbindelse med arbejdet blev etableret ny byportshelle.

Ravnsborg syd, delområde 2, Køge

Opgaven omfattede etablering af nyt boligområde for 31 parceller inkl. vej, afvanding, forsyning og støjvold langs jernbane. Som en del af opgaven forestod IGS projektering mv. af:

-       Hovedkloak for KLAR Forsyning

-       Fjernvarme for VEKS

 

-       Vandforsyning for KLAR Forsyning

Separatkloakering Kornerup   

             

 

Lejre Spildevand A/S planlægger i 2012 at gennemføre separatkloakering af Kornerup sydøst for Gevninge, Lejre Kommune.