Ingeniørfirmaet SORI

Tune Parkvej 5
4030 Tune
Telefon: 31784011
Email: ms@sori.dk
Hjemmeside: http://www.sori.dk
CVR: 36533145
Antal ansatte: 5
Etableringsår: 2015

Profil

Rådgivende ingeniørfirma med speciale i VVS, energi og indeklima
Medlem af Foreningen af Rådgivende ingeniører (FRI)

Vi har gode erfaringer med at arbejde for kommuner ved f.eks:
- Renovering og udskiftning af VVS installationer og ledninger i jord
- Etablering og udskiftning af ventilation
- Fjernvarmekonvertering, samt etablering eller udskiftning af centralvarme

Rådgivning og projektledelse i alle faser,løsningsforslag, projektering, udbud/licitation, tilsyn og aflevering.

Kontaktpersoner

Navn Stilling Telefon Email
Mikkel Solhøj Ingeniør, VVS / Direktør 31784011 ms@sori.dk

Referencer

Rådgivning i forbindelse med etablering af ventilation til integreret institution med børnehave, vuggestue og storkøkken.

 • Udarbejdelse af løsningsforslag med budget.
 • Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale, tegninger, beskrivelser mv.
 • Projektopstart, tilsyn og aflevering

For Solrød Kommune

Rådgivning i forbindelse med udskiftning af radiatorer og ændring af eksisterende centralvarmeanlæg fra damp til fjernvarme i fredet ejendom.

 • Udarbejdelse af løsningsforslag
 • Projektering og udarbejdelse af tegninger, beskrivelser og tidsplan mv.
 • Indhentning af godkendelse til ændringer i fredet ejendom, hos Slots- og Kulturstyrelsen
 • Udbud og licitation
 • Projektledelse, herunder møder, tilsyn og aflevering

For Københavns Ejendomme

Rådgivning i forbindelse med udskiftning af brugsvandsinstallationer i et kompleks med ældreboliger, rækkehuse og tilhørende aktivitetscenter med café.

 • Indledende undersøgelser af rør og vandkvalitet mv.
 • Udarbejdelse af løsningsforslag med budget
 • Projektering og udarbejdelse af tegninger, beskrivelser og tidsplan, byggesagsbeskrivelse
 • Udbud og licitation via byggeweb
 • Projektledelse, herunder møder, tilsyn og aflevering

Projektet blev godkendt til støtte af byggeskadefonden.

For Boligselskabet Strandparken i Dragør  v. Boligkontoret Danmark.