LH Hockerup A/S

Rønøs Allé 4
4000 Roskilde
Telefon: 46365760
Email: info@hockerup.dk
Hjemmeside: http://www.hockerup.dk
CVR: 27143334
Antal ansatte: 100
Etableringsår: 2003

Profil

LH Hockerup A/S har været specialister i nedrivning i over 40 år og blev grundlagt i sin tid af Henning Hockerup. Efter et generationsskifte i 2003, er virksomheden i dag ejet således at, Lasse Hockerup ejer 60 % og Henning og Ingelise Hockerup ejer 40 %. LH Hockerup A/S beskæftiger i dag ca. 80-100 mand og udføre opgaver i det meste af landet.

LH Hockerup A/S omsatte i regnskabsåret 2014/2015 for kr. 118.266.953,15 og leveret et overskud på kr. 4.800.000,00.

Vi beskæftiger os bl.a. med:
• Totalnedrivning
• Udvendig og indvendig nedrivning
• Nedknusning
• Miljøsanering af – Asbest, PCB, bly, skimmelsvamp, klorerede paraffiner og kviksølv
• Håndtering af forurenet jord

Vores mål er at blive betragtet som en seriøs og kvalitetsbevidst virksomhed. Vi anvender arbejdsmetoder, som ikke forurener omgivelserne i form af kemikalier, asbest, bly, PCB, skimmel, støv eller støj under udførelsen og sørger for, at materialerne enten kan genbruges, eller blive deponeret under miljømæssige korrekte forhold. Generelt for nedrivnings arbejder og ved arbejde hvori der indgår miljøskadelige stoffer, udfører vi sikkerhed- og sundhedsplaner for personale m.v., tilpasset den enkelte opgave.

LH Hockerup A/S modtog i år 2008, den grønne smiley fra arbejdstilsynet, som har gennemgået firmaets arbejdsmiljø, miljøpolitik, styring af entrepriser med affald, dokumentation og sikkerhed i nedrivningsarbejdet. LH Hockerup A/S er desuden medlem af Dansk Asbestforening og nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri, hvor vi følger retningslinjerne i brancheaftalen NMK96 om selektiv nedbrydning og gennemfører kvalitetssikring og- kontrol af nedbrydningsarbejde, i overensstemmelse med Kvalitet Sikring for Nedbrydere (KSN 96).

LH Hockerup er certificeret efter Bureau Veritas og følger i øvrigt følgende standarder for miljøhåndtering af DS/ISO 14001:2004 og DS/OHSAS 18001:2008, samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87:2005.

Hos LH Hockerup A/S har vi i øvrigt særlige erfaringer fra projekter, hvor hensyntagen og respekt for de omkringliggende omgivelser, har været en særlig nødvendighed for projekternes succesrige proces og udførelse. Dette omfatter bl.a. miljøsanering og nedrivning af offentlige og kommunale bygninger, hvor arbejdsområderne kan være begrænset og de i øvrige tilstødende bygninger kan være i drift/i brug under nedrivningsprocessen.

Kort

55.622771,12.089183,14

Tags