Lundgaard Tømrer Snedker ApS

Snedkergangen 9
2690 Karlslunde
Telefon: 20618855
Email: kontakt@lundgaard-ts.dk
Hjemmeside: http://www.lundgaard-ts.dk
CVR: 27978762
Antal ansatte: 12
Etableringsår: 1999

Profil

Målsætningen for Lundgaard Tømrer og Snedkerfirma ApS er at fremstå som et kvalitetsbevidst tømrerfirma, der udfører opgaver indenfor traditionelt tømrer- & snedkerarbejde, tage, døre og vinduer, køkkener, forsikringsskader og hovedentreprise.
Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser, og sørger altid for at overholde aftalte betingelser og leveringstider.
Vi har et kvalitetsstyrings- og dokumentationssystem, hvor vi løbende dokumenterer kvaliteten af det udførte arbejde og altid slutrapporterer og straks udbedrer eventuelle fejl og mangler efter byggeriets afslutning. Det hele i en digital servicerapport med resultater dokumenteret online.

MEDARBEJDERE OG VOGNPARK
Vi råder over følgende medarbejdere:
Jens Lundgaard Ejer og leder. 23 års erfaring indenfor tømrerfaget. Projektering, planlægning, koordinering, ledelse og administration.
6 svende Mere end 10 års erfaring indenfor tømrerfaget. Planlægning, udførsel og koordinering med kunder, andre faggrupper og rådgivere.
4 lærlinge Deltager løbende i forskellige byggeprojekter. Opnår almene faglige kompetencer indenfor tømrerfaget.
Vi har 12 ansatte, hvor den ene er administrativ medarbejder.

Vi har desuden 5 servicevogne.

OPGAVER DER ØNSKES UDFØRT FOR BYGHERRE
Vi ønsker at løse byggeopgaver af følgende typer:
• Vinduer og døre – ny/tilbyg og udskiftning
• Tag – ny/tilbyg og udskiftning
• Hoved/totalentrepriser – ny/tilbyg og renovering
• Andre opgaver indenfor tømrerfaget
• Løbende mindre håndværkerydelser / rammeaftaler

Vi ønsker at løse byggeopgaver af følgende størrelse:

• Fagentrepriser: fra 50.000 kr. til 15.000.000 kr.
• Hovedentrepriser: fra 100.000 kr. til 15.000.000 kr.

Vi samarbejder med andre virksomheder indenfor andre faggrupper og indenfor tømrerfaget og derfor kan vi udføre byggeprojekter op til 15 mio. kr.

Vi har fast udført byggeopgaver for bl.a. Solrød Kommune de seneste 4 år.

Kontaktpersoner

Navn Stilling Telefon Email
Jens Lundgaard Direktør 20618855 kontakt@lundgaard.dk
Steen Lund Salg 51272549 slconsult10@gmail.com

Referencer

 

ID

Kommune

Opgave

Rolle

Periode

Kontraktsum

1

Ballerup Kommune

Rammeaftale på vedligehold af ejendomme

Løbende tømreropgaver på vedligehold.

2016-2018

4.000.000 kr.

2

Solrød Kommune

 

Renovering af kommunens bygninger i Havdrup.

Nyt tag og facade elementer. Istandsættelse og efterisolering af vægge og lofter efter nye standarder. Udskiftning af ovenlys

 

Udført som fagentreprise, Tømrer.

Vi deltog i planlægningen af opgaven sammen med rådgiver.

 

2014-2015

500.000 kr.

3

Solrød Kommune

Tilbygning på Naturbørnehave m. køkken og spisepladser. Omkringliggende belæg.arb. Ved akutte skader kommer vi med det samme (1-2 timer), ellers efter aftale. Arbejdet blev gennemført uden gener

Udført som totalentreprise og i samarbejde med rådgiver. Vi står for styring og koordinering.

2014-2015

1.000.000 kr.

4

Solrød, privat

Nybyggeri, villa

Alle udvendige arbejder

2015

2.800.000 kr.

5

Stevns Kommune

Div. istandsættelse og renovering på Strøby skole hen over sommerferien 2013.

Nye lofter og vægge samt efterse vinduer. Ved akutte skader kommer vi med det samme, ellers efter aftale. Arbejdet blev gennemført uden gene for de nærmeste

Arbejdet og planlægning foregik i samarbejde med skolens pedel og rådgiver, entreprisen blev udført som totalentreprise

Vi står for styring og koordinering.

2013

300.000 kr.

6

Københavns Kommune

 

Div. arbejder på Charlottegården skole.

Nye skillevægge, foldevæg, og glasvægge

Ved akutte skader kommer vi med det samme, ellers efter aftale.

Arbejdet gennemføres så det ikke er til gene for de nærmeste

Udføres som totalentreprise og udføres i samarbejde med rådgiver fra Rambøll og skole ledelsen.

Vi står for styring og koordinering.

2015

170.000 kr.

7

Solrød Vandværk

Løbende vedligeholdelse af div. bygningsdele inden for tømrer og snedker opgaver såsom gulve, rep. af døre og vinduer samt udskiftning, ud over dette opførsel af pumpehuse.

Vi deltager i de årlige bygningstilsyn hos Solrød Vandværk.

Normal reaktionstid er 7 timer, ved akutte skader kommer vi med det samme.

Vi deltager løbende i planlægning med ledelsen og andre faggrupper hos Solrød Vandværk

Vi står for styring og koordinering af de enkelte opgaver.

Arbejdet gennemføres altid så det ikke er til gene for de nærmeste beboere og eller brugerne

2013 - løbende

2.000.000 kr.

8

Ejerforeningen Egeparken 33ABCD,

Solrød

Løbende vedligeholdelse af lejligheder såsom udskiftning af gulve, slibe gulve, rep. af vinduer og udskiftning af facade elementer, udskiftning af thermo ruder

Normal reaktionstid er 7 timer, ved akutte skader kommer vi med det samme.

Vi planlægger arbejdet sammen med varmemester og beboer så arbejdet genere mindst muligt

Vi står for styring og koordinering.

Arbejdet gennemføres altid så det ikke er til gene for de nærmeste

2011- løbende

3.000.000 kr.

9

Ejerforeningen Elmelyparken, kælder,

Solrød

Løbende vedligeholdelse af lejligheder og ude arealer såsom udskiftning af opgangsdøre og rep./opførsel af skure. Normal reaktionstid er 7 timer, ved akutte skader kommer vi med det samme. Arbejdet gennemføres altid så det ikke er til gene

Vi planlægger arbejdet sammen med varmemester og beboer så arbejdet genere mindst muligt

Vi står selvfølgelig for styring og koordinering.

2012-løbende

1.800.000 kr.

10

Ejerforeningen, Gl. Køge Landevej 370.

Hvidovre

Løbende vedligeholdelse af rækkehuse og ude arealer såsom udskiftning af døre og vinduer i hele bebyggelsen.

Rep./udskiftning af tag.

Normal reaktionstid er 7 timer, ved akutte skader kommer vi med det samme.

Planlægning foregår sammen med bestyrelsen og den enkelte beboer.

Vi står for styring og koordinering.

Arbejdet gennemføres altid så det ikke er til gene for de nærmeste

 

 

2012-løbende

1.500.000 kr.

11

Ejerforeningen Maglekæret

Solrød

Vedligehold af facader, tag og døre og vinduer samt indv. arbejder såsom gulve/lofter og rep. efter fugtskader

Normal reaktionstid er 7 timer, ved akutte skader kommer vi med det samme. Arbejdet udføres uden gener.

Planlægning foregår stort set direkte med den enkelte beboer, enkelte gange er bestyrelsen inde over. Vi står for styring og koord.

01.01.12.-løbende

600.000 kr.