Marianne Friis

Langebjerg 29B
4000 Roskilde
Telefon: 46371105
Email: mf@pacco.dk
Hjemmeside: http://www.pacco.dk
CVR: 19219895
Antal ansatte: 30
Etableringsår: 1980

Profil

PACCO VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE
PACCO blev grundlagt i 1980, ændrede i 1996 selskabsform til A/S og har dermed næsten 40 års erfaring i løsninger til godt indeklima. Selskabet ejes af Henrik Hyttel Eriksen, projektleder med 40%, Marianne Friis, adm. direktør med 40%, Brian Randskov, servicechef med 10% og Toste Lund ventilations- og energiingeniør med 10% af aktierne.
PACCO projekterer, sælger og installerer nye ventilations- og køletekniske anlæg herunder også varmepumper, og automatik/CTS, foretager energioptimering samt udfører alle former for ombygning, vedligehold, service og lovpligtige eftersyn.
PACCO har i dag rammeaftale med flere kommuner for udførelse af dagligt og planlagt vedligehold, service og reparation. I samme kommuner er der flere steder udført energioptimering af eksisterende anlæg samt udskiftning eller etablering af nye anlæg.

PACCO har stor erfaring med køleanlæg til serverrum og datacentre og har alene i 2017 leveret, installeret og idriftsat mere end 85 Stulz køleunits i datacentre, til et samlet beløb på ca. 7 mio. kr.

GODKENDELSER og KVALITETSSIKRING
PACCO har høj fokus på kvalitet, og er DS/EN ISO 9001:2015 certificeret med godkendt kvalitetsledelsessystem/kvalitetsstyring, godkendt i KMO-ordningen samt medlem af VENT-ordningen og Byggeriets Evaluerings Center.

PACCO's teknikere er alle faglærte og får løbende efteruddannelse indenfor det klimatekniske område. Derudover ajourføres teknikerne løbende omkring nye og forbedrede produkter samt ny teknologi og udvikling bl.a. ved løbende intern information og vidensdeling samt leverandørkurser.
Bilparken er pt. på 23 biler.

SERVICEKONCEPT
PACCO har opbygget et servicekoncept som indebærer at alle medarbejdere arbejder på en digital platform, hvor alle opgaver lægges ind med GPS-lokationer. Dette sikrer en struktureret og stram styring af alle opgaver og betyder, at vi altid kan dokumentere udførelsen af opgaverne samt vores medarbejderes tid på de enkelte opgaver. Systemet overvåges dagligt af hhv. systemkoordinator og IT projektleder.
For at sikre at kundens anlæg får en korrekt service med kontrol af alle funktioner, udføres servicen efter et individuelt kundetilpasset digitalt tjekskema som først kan lukkes, når serviceteknikeren har taget stilling til alle kontrolpunkter.
Hvor det er relevant, vil der blive taget før- og efterbilleder som egenkontrol og dokumentation for udført arbejde. Herudover udføres løbende stikprøvekontrol af udførte service. Denne kontrol udføres af en cheftekniker og evt. i henhold til VENT-ordningen.
Al information om kundens aftale, anlæg, opgaver, tjekskemaer og evt. billeddokumentation mm. kan efter kundens ønske sendes til kundens eget system eller lægges på PACCOs kundenetværk ”ekstranet” som tilgås med password.

TOTALE ENERGIBEREGNINGER
PACCO har erfarne energivejledere og PACCOs energi- og ventilationsingeniør har i samråd med energikonsulent udviklet energiberegningsprogram der har været anvendt i forbindelse med energioptimering af ventilationsanlæg siden 2012.