MS Brolægning ApS

Lykkegårdsvej 4
4000 Roskilde
Telefon: 51339042
Email: ms@ms-bro.dk
Hjemmeside: http://www.ms-bro.dk
CVR: 35672133
Antal ansatte: 26
Etableringsår: 2014

Profil

MS Brolægning udfører forskellige anlægsopgaver for bl.a. kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder og har siden etableringen i 2014 opbygget en virksomhed bestående af 26 dynamiske medarbejdere.
Vi har mere end 15 års erfaring som brolægger. Vi kan hjælpe med brolægning af fortove, veje, gangstier, trapper, indkørsler og støttemure, m.v. Vi rådgiver med valg af de rigtige materialer til det konkrete projekt.

Vi er desuden autoriseret kloakmester. Som autoriseret kloakmester sikrer vi de bedste løsninger, nylægning, udskiftning eller ved renovering af kloakrør. Vi kan desuden tilbyde at lave omfangsdræn, rottespærre, tv-inspektion, spuling, slamsugning, afpropning, etablering og vedligeholdelse af fedtudskillere samt andet kloakarbejde.

ONLINE DOKUMENTATION AF KVALITET, SIKKERHED OG ØKONOMI

M.S. Brolægning ApS er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at udføre kloakarbejde. Vores kvalitetssikring kontrolleres af Dansk Byggeris Kvalitetskontrol, hvor uvildige konsulenter udfører den særlige tilsynsordning på vand- og afløbsområdet. Vi bruger IT systemet INTEMPUS til fotodokumentation af kvalitet, sikkerhed og økonomi i arbejdet efter Dansk Byggeris standarder for og skemaer til kvalitetssikring. Vi sender online servicerapporter til vores kunder undervejs i byggeriet og ved aflevering.

Vi har 26 ansatte, hvoraf der er 4 brolæggere, 3 rørlæggere, 2 anlægsstruktører og 12 arbejdsmænd. Vi uddanner altid lærlinge og har pt. 2 ansatte lærlinge. Alle vores medarbejdere har 5-35 års erfaring indenfor arbejde med kloak og brolægning. Vi fremsender gerne CV på nøglemedarbejdere for dokumentation af erfaring, kompetencer og efteruddannelse.

OPGAVER DER ØNSKES UDFØRT FOR BYGHERRE
Vi ønsker at løse byggeopgaver af følgende størrelse:
• Brolægnings- og kloakopgaver: fra 50.000 kr. til 10.000.000 kr.

Kontaktpersoner

Navn Stilling Telefon Email
Morten Strander Direktør 51339042 ms@ms-bro.dk
Steen Lund Salg 51272549 slconsult10@gmail.com

Referencer

Vi har indsat er udvalg af vores referencer, hvor vi har arbejdet med almindelige forekommende kloak- og anlægsarbejde hos udvalgte kunder bl.a. Københavns Kommune i 2 år, Næstved Kommune i 2 år og Rødovre Kommune i nyt samarbejde. Vi har bl.a. vundet en 4 årig rammeaftale for kloakarbejde i Næstved Kommune og Ringsted Kommune.

ID

Bygherre

Opgave

Periode

Kontraktsum

1

Rødovre Kommune

Renovering af fortove med fra asfalt til fortovsfliser med Chausse sten bort og asfalt forkant, samt ”københavner overkørsler”.

Vi har selvstændigt planlagt og udført arbejdet i tæt samarbejde med virksomheden Vi sørgede for den nødvendige sikkerhed omkring og på byggepladsen.

2016

6.500.000 kr.

2

Næstved Kommune

Rammeaftale vundet på udbud af håndværkerydelser indenfor kloakarbejde.

Vi har en reaktionstid på akut vedligeholdelsesopgaver på 1 time.

Vi har en kundeansvarlig og et kundeteam, som er ansvarlig for samarbejdet med Næstved Kommune i aftaleperioden.

2016-2020

4.000.000 kr. pr. år.

5

Københavns Kommune

 

Etablering af supercykelsti for Københavns Kommune i mange etaper herunder opbrydning af den gamle asfalt. Opretning samt udskiftning og genbrug af eksisterende Københavner chaussésten.

Udskiftning, flytning og etablering af diverse brønde. Tilslutning af brønde til det eksisterende kloaksystem.

Vi har selvstændigt planlagt og udført arbejdet i tæt samarbejde med kommunen. Vi sørgede for den nødvendige sikkerhed omkring og på byggepladsen.

Vi udførte opgaven til aftalt kvalitet tid og økonomi.

2015-2016

5.000.000 kr.

6

Københavns Kommune

Renovering af Nørrebrogade med kantsten, vej brønde i beton, fortov, asfalt på cykelsti og vej.

Vi har selvstændigt planlagt og udført arbejdet i tæt samarbejde med kommunen. Vi sørgede for den nødvendige sikkerhed omkring og på byggepladsen.

Vi udførte opgaven til aftalt kvalitet tid og økonomi.

2014-2015

1.500.000 kr.

7

Københavns Kommune

Udskiftning/fejlfinding på kloaksystemer samt kamerainspektion af kloakinstallationer for Madklubben og Københavns kommune.

Vi har selvstændigt planlagt og udført arbejdet i tæt samarbejde med kommunen. Vi sørgede for den nødvendige sikkerhed omkring og på byggepladsen.

Vi udførte opgaven til aftalt kvalitet tid og økonomi.

2014

200.000 kr.

3

Næstved kommune

Lille Næstved skole, renovering af dræn, brønde og dæksler med tv inspektion og spuling og oprensning.

Vi har selvstændigt planlagt og udført arbejdet i tæt samarbejde med kommunen. Vi sørgede for den nødvendige sikkerhed omkring og på byggepladsen.

Vi udførte opgaven til aftalt kvalitet tid og økonomi.

2014

1.000.000 kr.

4

Næstved Kommune

Etablering af kantsten og helle-anlæg og rundkørsel for Næstved kommune i forbindelse med byggemodning ved ”De lodne Højder”.

Vi har selvstændigt planlagt og udført arbejdet i tæt samarbejde med virksomheden Vi sørgede for den nødvendige sikkerhed omkring og på byggepladsen.

Vi udførte opgaven til aftalt kvalitet tid og økonomi.

2014

160.000 kr.

8

Glostrup Forsyning

Udskiftning/fejlfinding på kloaksystemer samt kamerainspektion af kloakinstallationer for Glostrup Forsyning.

Vi har selvstændigt planlagt og udført arbejdet i tæt samarbejde med forsyningsselskabet. Vi sørgede for den nødvendige sikkerhed omkring og på byggepladsen.

Vi udførte opgaven til aftalt kvalitet tid og økonomi.

Vi har et fast kundeteam og en kundeansvarlig.

2014

300.000 kr.