STRANDER ENTREPRENØR A/S

Angolavej 12
2770 Kastrup
Telefon: 81818090
Email: info@strander.as
Hjemmeside: http://www.strander.as
CVR: 40967141
Antal ansatte: 15
Etableringsår: 2019

Profil

Ved at samarbejde med STRANDER ENTREPRENØR A/S er du sikret en aktør, med bred erfaring og viden indenfor anlægsbranchen. Gennem vores erfaring og videreuddannelse indenfor faget, opnår du mulighed for en stærk og moderne samarbejdspartner som kan stå for udførelsen af jeres projekt.

For at fuldende kompetencerne som hovedentreprenør, har vi ligeledes samarbejdspartnere indenfor alle faggrupper, som på daglig basis hjælper os med at levere kvalitetsarbejde til tiden.

Vi har i tidens løb udført forskellige aspekter af bygge og anlægsarbejdet, bl.a. cykelstier, fortov, forpladser, parkeringspladser, byggemodning, rundkørsler, lyskryds samt vejomlægning etc. Vi er med andre ord godt udrustede til at gøre en forskel og udføre jeres projekt til perfektion.

Kontaktpersoner

Navn Stilling Telefon Email
Martin Klein Salgs- og tilbudschef 42488550 mk@strander.as
Morten Strander Afdelingschef 51339042 ms@strander.as

Referencer

Projektet omfattede renovering af eksisterende rundkørsel, på stærkt trafikeret vej. Renoveringen omhandlede omlægning af cykelsti, renovering af fortov samt indsnævring af heller for at få nedsat hastigheden væsentligt og øget overblikket for krydsende trafikanter i form af cyklister og fodgængere. Grundet indsnævring er eksisterende vej flyttet, ligesom forløbet for cyklister og fodgængere nu også forløber langs vejen for bedre overblik.
Der er etableret nye vejbrønde og sandfangsbrønde, da der tidligere har været problemer med for meget vand i netop rundkørslen.

Til foråret 2021 færdiggøres rundkørsel med SMA, rød PA samt endelig kørebaneafmærkning.

 

https://www.strander.as/Renovering-af-rundkoersel-i-Solroed-kommune

 

På Krebsevej har vi udført fortovsrenovering. Vi har opbrudt eksisterende fortov, samt bortskaffet brokker, asfalt, jord etc.

Eksisterende chaussestenrevir er optaget, og chaussesten er kørt i depot. Fortovet er hævet i forhold til tidligere, hvilket har medført tilpasninger af overkørsler udført i belægning samt asfalt. Vi har selv forestået udlægning af asfalt under reetablering. Hvidovre Kommune har stået for ny asfaltbelægning på selve vejen.

 

https://www.strander.as/Fortovsrenovering-paa-Krebsevej

På Engholm Allé har vi udført fortovsrenovering.

Vi har opbrudt eksisterende fortov, samt bortskaffet brokker, asfalt, jord etc.

Eksisterende kantsten samt chaussesten er kørt i depot for genanvendelse under reetablering. Fortovet er hævet i forhold til tidligere, hvilket har medført tilpasninger af overkørsler udført i belægning samt asfalt. Vi har selv forestået udlægning af asfalt under reetablering. Hvidovre Kommune har stået for ny asfaltbelægning på selve vejen.

 

https://www.strander.as/Fortovsrenovering-paa-Engholms-Alle

Arbejderne bestod af 2500 m2 brostensbelægning på Præstø Torv.  
 
Arbejderne i denne entreprise bestod af opretning af kørebanen til en mere jævn struktur, hvor eksisterende brosten genanvendes. Eksisterende belægning optages, hvorefter bunden rettes op grundet de mange lunker i kørearealerne. Efter opretning reetableres brostensbelægning på ny.