Sund-Glad Klinik

Ledreborg 2 B
4320 Lejre
Telefon: 42450475
Email: lenalabecka@gmail.com
Hjemmeside: http://www.sund-glad.dk
CVR: 37332909
Antal ansatte: 1
Etableringsår: 2020

Profil

Lena Labecka, heilpraktiker – almen praktiserende naturmediciner, tilbyder et personlig eller gruppe- forløb, og har lige nu et specielt åbningstilbud. Lena Labecka samarbejder også gerne med virksomheder og institutioner om sundheden for medarbejderne.

En heilpraktiker
✓ er naturmediciner efter klassisk europæisk tradition
✓ behandler hele mennesket, ikke kun sygdommen
✓ arbejder med en bred vifte af analyse- og behandlingsmetoder
✓ er det naturlige og logiske valg for mange

Når man oplever et problem eller symptom, som man gerne vil have undersøgt nærmere, går man som oftest først til din praktiserende læge. Den praktiserende læge er speciallæge i almen medicin og kender til de fleste sygdomme og læge-specialer. Den praktiserende læge kan derfor ofte klare behandlingen selv eller henvise til en specialist til videre udredning og/eller behandling. På samme måde er heilpraktikeren den almen praktiserende naturmediciner.

De har specialviden i almen naturmedicin. De kender til de fleste komplementære (”alternative”) behandlingsformer og kan ofte klare behandlingen selv, ligesom de kan henvise til andre behandlere, hvor det vil være en fordel. Skulle det vise sig nødvendigt, henviser de naturligvis til lægen – ligesom de også gerne taler med lægen, hvis man ønsker det.
Heilpraktiker samarbejder således gerne med kolleger både inden og uden for det etablerede sundhedssystem. Når man kommer til en konsultation hos en heilpraktiker, bruger terapeuten mange analysemetoder, for bedre spore sig frem til den individuelle årsag til, hvordan sygdom eller lidelse er opstået. Herefter arbejder heilpraktiker med flere behandlingsmetoder, for at behandle klienten fra flere vinkler, der både supplerer og understøtter hinanden.

Det er helt naturligt for heilpraktiker at arbejde på tværs af specialer, da de arbejder ud fra et europæisk verdensbillede med en historisk tradition for at forene naturvidenskab og naturmedicin. De behandler ”holistisk”. Det vil sige, at heilpraktiker behandler hele mennesket, ikke sygdommen; og ser på hele mennesket som et samspil mellem krop, tanker og følelser.
Det er der ikke noget hokus-pokus ved: Immunforsvaret spiller den centrale rolle i vores sundhed. Det ved vi alle efterhånden. Videnskaben har for længst bevist sammenhængene imellem nervesystemet, hormonsystemet og immunforsvaret; og heilpraktikere arbejder traditionelt netop inden for og på tværs af disse tre systemer. De arbejder kort sagt på kroppens præmisser, med kroppens selvhelbredende kræfter.

Så hvis man ønsker at krop og helbred bliver set på som en helhed, men føler at udbuddet af komplementære behandlere er uoverskueligt, så er heilpraktikere det logiske valg. En heilpraktiker anvender både kropsterapier, naturmedicin og indivimanel livsrådgivning. Det er både en meget effektiv og nænsom proces, hvor de kommer hele vejen rundt – både i analyse og behandling.

Kontaktpersoner

Navn Stilling Telefon Email
Lena Labecka Heilpraktiker, ejer af virksomheden 42450475 lenalabecka@gmail.com